Tata Tertib

Tata Tertib Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo

 

1. Mengisi Buku Pengunjung

2. Tas, Jaket dan Topi tidak boleh dibawa masuk, dititipkan pada locker/almari yang sudah disediakan

3. Dilarang Makan dan Minum di Ruang Perpustakaan

4. Tidak boleh Merokok di Ruang Perpustakaan

5. Tidak Boleh Merusak Sarana dan Prasarana serta Bahan Pustaka

6. Berpakaian Sopan dan Rapi